Kapsam

ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA tarafından yapılacak tüm teslimat ve hizmetler, sadece aşağıda ifade edilen satış, teslimat ve ödemeler için genel çalışma şartlarına uygun olarak yerine getirilir.Müşteri‘ye özel farklı şartlar veya ifade edilen çalışma şartlarından herhangi bir sapma, aksi ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA tarafından onaylanmadığı sürece söz konusu değildir.

Dokümanlar

ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA sattığı ürünlere ait detaylı ürün bilgi formlarını, Müşteri tarafından talep edilen teknik çizim ve şartnameleri sağlamakla yükümlüdür. Aksi belirtilmedikçe, ürün kalitesi ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA ürün spekleri ile belirlenecektir.

Müşteri tarafından gönderilen her türlü şartname ve ürün bilgilerinin saklanması ve üçüncü şahıslara karşı korunması ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın sorumluluğundadır.

Tüm çizimler, maliyet tahminleri ve diğer dokümanların kullanımına yönelik sınırsız mülkiyet ve telif hakları ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya aittir. Bu dokümanlar talep edildiğinde ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya iade edilecektir. Müşteri’nin dokümanları alı koyma hakkı yoktur. Dokümanların ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılması yasaktır.

Sipariş

Tekliflerimiz, açıkça bağlayıcı teklif olarak belirtilmediği takdirde taahhüt içermemektedir ve bağlayıcı değildir.

Siparişler, Müşteri tarafından sözlü olarak bildirilse dahi e-mail veya faks ile mutlaka yazılı form halinde gönderilmelidir, kesin sipariş, gelen formun ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA tarafından onaylanıp Müşteri‘ye teyit bildiriminde bulunulması ile resmi kayıt altına alınır.

Sipariş iptalleri, Müşteri‘nin yazılı bildirimde bulunması ve ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın yazılı onayı ile gerçekleşir, iptal tarihine kadar üretilen ürün var ise bu miktar Müşteri‘ye sevk edilip faturalandırılır.

Fiyat

Aksi belirtilmedikçe, tekliflerde verilen tüm fiyatlar nakliye bedeli ve KDV hariç olarak sunulmaktadır.

Eğer sözleşme tarihi ile sevk tarihi arasında ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın fiyatlarında veya ödeme şartlarında genel nitelikte değişiklik meydana gelir ise, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA sevk tarihinde geçerli olan fiyatı veya ödeme şartlarını uygulayabilir. Fiyat artışı söz konusu olduğunda, Müşteri fiyat artısının kendisine bildirildiği tarihi takip eden bir hafta içerisinde ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

Teslimat

Teslimat sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir.

Aksi sözleşme ile belirtilmedikçe teslimat esnasında ürünler Müşteri sorumluluğu altında sevk edilecektir.

Malın taşınması sırasında yaşanan hasarlara ilişkin hak talepleri Müşteri tarafından taşıma sözleşmesinde belirtilen süre içinde doğrudan taşıyıcıya yapılmalıdır ve bilgi amaçlı olarak ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya bir sureti iletilmelidir.

Genel Ticaret Terimleri sözleşmenin akdedildiği tarihte geçerli olan INCOTERMS kurallarına göre yorumlanacaktır.

Kanunlara Uygunluk

Özel olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça, Müşteri malın ithalatını, nakliyesini, depolanmasını ve kullanılmasını düzenleyen tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.

Ödemede Gecikme

Rutin muayene sırasında fark edilen kusurlar ürünlerin teslim alındığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya bildirilmelidir. Bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve bildirimlerde kusurların niteliği ve derecesi açık olarak belirtilmelidir.

Eğer mallar kusurlu ise ve ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya bildirmiş ise, Müşteri’nin aşağıdaki şartlarla kanuni hakları olacaktır:

  • ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın kusuru giderme veya Müşteri’ye kusurlu malların yerine kusursuz mal tedarik etme yollarından birini seçme hakkı olacaktır.
  • Şayet bu teşebbüsler sonuç vermez veya Müşteri bu teşebbüsleri kabul etmeye değer bulmaz ise, Müşteri sözleşmeden çekilebilir veya satın alma bedelinde indirim yapılmasını talep edebilir.
  • Müşteri’nin kusurlu mallara ilişkin olarak ileri sürebileceği hak talepleri malların teslim alındığı tarihi 30 günden fazla geçemez.
  • Kusur nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri ve kusur nedeniyle uğranılan kayıpların karşılanması ile ilgili olarak, Sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır.

Sorumluluk

ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA uğranılan zararlardan / hasarlardan esas olarak yasalar çerçevesinde sorumlu olacaktır. Sözleşme ile üstlenilen temel yükümlülükler basit bir ihmal sonucu ihlal edildiği takdirde, AARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın sorumluluğu buna özgü ortaya çıkan ve öngörülebilir olan kayıpların tazmin edilmesi ile sınırlı olacaktır.

ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA sözleşmede temel nitelikte olmayan yükümlülüklerin basit bir ihmal sonucu ihlal edilmesi durumunda hiç bir sorumluluk taşımaz.

Mülkiyet Haklarının Muhafazası

Ürünler üzerindeki mülkiyet hakları satın alma bedeli tam olarak ödeninceye kadar ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ ya ait olmaya devam edecektir.

ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA henüz sözleşmeden çekilmemiş olsa dahi mülkiyet haklarının elinde olması nedeniyle ürünleri geri isteyebilir.

Yazılım ve Müşteriye Özel Elektronik Donanımlar

Yazılım programları, Müşteri‘ye özel elektronik donanımlar, ilgili dokümanlar ve devrelerin sevkiyatın bir parçası olması halinde, alıcıya tedarik edilen programlar ve/veya elektronik donanımlar için ürünlerle birlikte dahili olarak kullanmak için özel olmayan ve devredilemeyen bir hak verilmiştir. Yazılımların, elektronik donanımların ve devrelerin başka şekillerde kullanımı, örneğin bir başkasının veya Müşteri‘nin donanımıyla birlikte kullanımı, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA ile özel bir yazılı lisans anlaşması yapılmadıysa kesinlikle yasaktır.

Programların, elektronik donanımların, dokümanların ve devrelerin, kopyaları ve daha sonraki sürümleri dahil, diğer tüm hakları saklıdır. Müşteri bu programlara, elektronik donanımlara, devrelere ve dokümanlara, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslar tarafından erişilmeyeceğine dair garanti vermelidir.

Kural olarak, kopyalar sadece arşivleme amaçlı veya hata arama amaçlı oluşturulabilir. Kaynak programlar sadece ayrı bir yazılı anlaşmaya göre kullanılabilir olacaktır. Eğer orjinaller bir telif hakkı uyarısı ile işaretlenmiş ise, müşteri de kopyalara böyle bir uyarı eklemelidir.

Farklı bir anlaşmaya varılmadıysa, kullanım hakkı, sipariş onayı ve program dağıtımı, dokümantasyon ve sonraki sürümlerde olduğu gibidir.

Mücbir Sebepler

Doğal afetler, savaş, grevler, lokavtlar, ham madde ve enerji yoklukları, nakliye zorlukları, üretim ekipmanlarında bozulmalar, patlama veya hükümet kararları gibi ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın elinde olmayan nedenlerden kaynaklanan olaylar veya durumlar söz konusu olduğunda ve eğer söz konusu olay veya durumlar ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesine engel teşkil ediyor ise, o yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır.

Söz konusu olay veya durumlar sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA yönünden uzun bir süreyle ticari açıdan faydasız kıldığında veya ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın kendi tedarikçileri nezdinde meydana geldiğinde de, aynı hüküm geçerli olacaktır.

Eğer yukarıda sözü edilen olay veya durumlar 3 aydan fazla bir süreyle devam eder ise, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA, Müşteri’nin herhangi bir tazminat isteme hakkı olmadan, sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.

Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Kanunlar

Bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın tercihine bağlı olarak, ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın iş merkezinin veya Müşteri’nin iş merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan mahkemelerde çözüme kavuşturulacaktır.

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bahse konu sözleşme; ARGECAD ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE KALIP TASARIMI İMALATI VE UYGULAMALARI SANAYİ MURAT M. KARACA’ nın iş merkezinin bulunduğu yerde geçerli olan kanunların hükmü altında olacaktır.

20 Şubat 2015

Paylaşmak İsterseniz ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email